Phân tích kĩ thuật

Phân tích kĩ thuật trong tiếng Anh gọi là Technical Analysis. Phân tích kĩ thuật là sử dụng dữ liệu quá khứ trên đồ thị giá để đưa ra những dự đoán giá sẽ lên hay xuống trong tương lai

Show Posts in
Spread thấp từ 0 pip ĐĂNG KÍ
+ +