Kiến thức tài chính

Show Posts in

Pip là gì ? Kiến thức Forex

“PIP” – viết tắt của Point in Percentage – là đơn vị đo lường được các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng để xác định sự thay đổi nhỏ nhất về giá trị giữa hai loại tiền tệ. Điều này được cho thấy bằng một chữ số …
Giao dịch Bitcoin 24/7ĐĂNG KÍ
+ +