Tiền điện tử

Show Posts in

Huobi global là gì ? Thông tin về Huobi token

Huobi Token (HT) là token gốc của sàn giao dịch Huobi Global, thuộc về một nhóm tiền điện tử thường được gọi là token trao đổi. Huobi Token đã được phát hành năm 2018 và được phân phối cùng năm, dành cho người dùng Huobi theo một kế …
Giao dịch Bitcoin 24/7ĐĂNG KÍ
+ +